Wat is MPD?

Wat bedoelen we met Ministry Partner Development?

Ministry Partner Development (MPD) is een woordkeuze om zo kort mogelijk een levensstijl te benoemen die veel zendelingen aangaan, namelijk om samen met een team van (financiële) partners hun bediening te ontwikkelen. In de video hierboven vertelt Michiel daar meer over.


Ministry

Gods Grote Opdracht is te groot om alleen te doen. Door de zendeling te verbinden met een team van partners ontstaat een duurzame relatie die de zendeling in staat stelt om zijn of haar bediening uit te voeren. Deze verbinding stelt de partners in staat om zich persoonlijk betrokken te voelen bij Gods missie en versterkt te worden in hun rol daarin.

Partner

Het best mogelijke woord om deze relatie te benoemen is partnerschap. In Filippenzen 1:3-6 staat: I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.

Development

De relatie tussen God, missie, zendeling en partners is waardevol om duurzaam te ontwikkelen. Het is namelijk altijd in beweging en er is altijd groei mogelijk bij jou en je partners.

Meer leren over MPD en hoe je een team van partners opbouwt? Download de Bijbelstudie hieronder of ontdek de training.

%d bloggers liken dit: