Meet the team

De MPD-trainingen worden gegeven door Michiel (Navigators) en Leendert (Agapè). Hieronder stellen ze zich voor.

Michiel Nap

Fondswerfcoach bij Navigators

Michiel Nap
Door te werken voor Navigators kan ik Navigator-staf en andere zendelingen trainen, inspireren en toerusten om verwachtingsvol te bidden en pro-actief te werken om volledig op budget te zijn, zowel persoonlijk als voor hun teams. Ik heb zelf sinds 2011 een team van partners.

Concreet betekent dit dat ik collega’s train en 1-op-1 coach op het gebied van MPD. Ik vind de tekst in Romeinen 10:14-15 inspirerend hierin: mijn collega’s zijn het goede nieuws aan het verspreiden… mijn toevoeging op die tekst: hoe kunnen ze het goede nieuws vertellen zonder een gezonde financiële basis?

Meer weten? Kijk op Navigators.nl, lees mijn persoonlijke blog of mail gerust op: michiel.nap@navigators.nl


Leendert de Jong

MPD-trainer en -coach bij Agapè

Bij Stichting Agapè help ik zendelingen om in plaats van ondersteuning te vragen naar partnerschap. Zo worden zender en zendeling een team waarin samengewerkt wordt om het Koninkrijk van God door te zien breken. Ik heb sinds 2008 een eigen team van partners.

Door deze training te ontwikkelen hebben meer dan 190 zendelingen de start gemaakt om een team van partners op te bouwen.

Meer weten? Kijk op Agapè.nl of leendertdejong.nl en mail gerust op: l.dejong@agape.nl


Trainer of coach worden in ons MPD-team?

Ons doel is om vrijgevigheid en bijbels rentmeesterschap te stimuleren in de Nederlandse cultuur, waardoor mensen die als zendeling werken, financieel gezond hun roeping of rol uit kunnen voeren.

Deze MPD-training is ontstaan vanuit Agapè en Navigators. We bundelen onze krachten en delen onze expertise graag met andere missionaire- en zendingsorganisaties waar werknemers zelf hun salaris werven.

We hebben al zendelingen getraind van onder andere Agapè, Navigators, IFES, Youth for Christ, OMF en Jeugd met een Opdracht. En op dit moment hebben we één trainer in opleiding in ons team. Wil jij ook MPD-trainer of -coach worden voor jouw organisatie? Wij gaan graag met je in gesprek.

Je kunt je ook aanmelden voor onze Engelstalige MPD Trainer-to-be training in februari 2021.


%d bloggers liken dit: